Nejen v silničním provozu, ale také ve stavebnictví je používání dopravních bezpečnostních zařízení běžnou věcí. I když se někdy zdají stavební práce nepřehledné, chaotické a někdy dokonce nebezpečné, vše má svá pravidla a řád. Navzdory tomu existuje kolem stavebních prací mnoho mýtů.

Nehody jsou běžnou součástí práce

Téměř všem nehodám, ke kterým dojde na staveništi, lze předejít správným plánováním, řádným školením a zavedením systémů specifických pro dané místo. To je důvod, proč se Topznak zaměřuje na profesionální návrhy DIO (dopravně inženýrského opatření), zejména s použitím dopravních bezpečnostních zařízení.

Za bezpečnost na pracovišti odpovídá výhradně management

Bezpečnost na pracovišti je odpovědností každého. Zaměstnanci a management by měli dostat stejné školení o používání zařízení pro bezpečnost silničního provozu a měli by hlásit nebezpečné pracovní podmínky. Zaměstnanci by se měli cítit povzbuzeni, aby zastavili práci, pokud jsou svědky nebezpečných pracovních postupů nebo je-li bezpečnostní riziko způsobeno nesprávným používáním dopravního bezpečnostního vybavení.

Pracovníci by se měli zabývat pouze osobními bezpečnostními prostředky

Osobní ochranné prostředky jsou pro pracovníky poslední linií obrany. I když může minimalizovat vystavení rizikům, která mohou vést k vážným zraněním a smrti, nezabrání nehodám. Zaměstnanci by měli rozumět tomu, jak funguje dopravní bezpečnostní značení spolu s bezpečnými pracovními postupy a osobním bezpečnostním vybavením.

Na webu topznak.cz objevíte široký výběr nejen dopravního značení k pronájmu a k prodeji, ale také parkovací sloupky a zábrany https://www.topznak.cz/produkty/parkovaci-sloupky-zabrany/. Kontaktujte topznak.cz a poraďte se s profesionály, které vybavení je pro vaši akci nejlepší.