KONEL Zlín je úspěšná firma, která provádí opravy, modernizace a generální opravy konvenčních strojů. I velmi zastaralé jednoúčelové stroje dokáží její technici zmodernizovat natolik, že mohou nejen opět sloužit svému účelu, ale také odpovídají současným moderním nárokům. Pokud jsou u konvenčních strojů již zastaralé a nespolehlivé řídící systémy, vymění je za nové. Zároveň ze strojů odstraňují variátory a převody. Na místo nich namontují pevný převod a frekvenční měnič. Díky odborné práci techniků Konelu Zlín odcházejí z dílen této firmy opravené a repasované stroje, které mohou sloužit ve výrobním provozu další dlouhé roky.

Výroba strojů

Vedle oprav a repasí se firma Konel Zlín zabývá také výrobou speciálních strojů, které na základě požadavků klientů sama navrhuje, konstruuje a vyrábí. Již od samotného návrhu uplatňují technici firmy své dlouhodobé zkušenosti a praktické poznatky. Optimálního výsledku je dosahováno i tím, že veškeré kroky včetně technických detailů jsou při vývoji a výrobě neustále konzultovány v rámci celého týmu, ale i s kompetentními zástupci zákazníka.

Příklady nově vyrobených strojů

Ukázkou odbornosti a šikovnosti je instalace několika systémů dávkování vápna a výroby vápenného mléka pro hygienizaci a neutralizaci. Dalším příkladem je ozazování linek čistíren odpadních vod, spaloven a potravinářských podniků různými řídícími systémy, a to dle požadavků koncových zákazníků. Produktem firmy Konel Zlín jsou také navíjecí stroje, které jsou schopny díky své konstrukci, kvalitním pohonům a vysoké úrovni řízení dosahovat naprosto přesného návinu. Přes složitost mechanismu je samotné ovládání uživatelsky velmi jednoduché díky přehlednému dotykovému displeji. Obsluhující pracovník si může nastavit rychlost a směr návinu, šířku cívky i pásku, mezeru mezi závity a také úhel náklonu ramene s napínací kladkou. Dalším příkladem jsou dřevoobráběcí stroje, pro které se navrhují a realizují různé řídící systémy, jako je nakulování klád, regulace pořezové rychlosti linek a další operace související se zpracováním dřeva.