Doby, kdy se streamoval či natáčel libovolný internetový obsah s nízkou kvalitou, a přesto měl alespoň nějakou sledovanost, jsou bohužel dávno pryč. Dneska každá taková aktivita pochopitelně vyžaduje dostatek prostoru a finančních možností, aby technické parametry vyhovovali stále rostoucím požadavkům náročného publika.

Ale ačkoliv se může zdát realizace drobného domácího studia extrémně složitá, tak opak je pravdou. V závislosti na tématu, které jste zvolili, může být dokonce jeho tvorba poměrně levná a rychlá!

Kvalita zvuku je největší problém

Pokud bychom se bavili o obrazu jako takovém, tak je řešení celkem rychlé. Ale v případě zvuku se musíme potýkat s mnohem větším počtem překážek než u obrazu. Tam víceméně stačí kvalitní natáčení technika a případné přisvětlení podle potřeb.

U zvuku ale můžeme i při nejkvalitnějších mikrofonech narážet na mantinely, které nám dává akustika prostoru v daný moment. Samotná akustika je do značné míry neměnná, protože je předem dána proporcemi místnosti. Jenže na druhou stranu máme i spoustu možností, jak můžeme akustiku v místnosti jednoduše změnit.

Jednoduché úpravy za účelem lepší akustiky

Akustika funguje na základě velice jednoduchých fyzikálních zákonů, ale řešení problémů mnohdy tak jednoduché opravdu není. Víceméně v každém prostoru je akustika místnosti velice odlišná, podle specifických rysů. Může to být tvar místnosti jako takové, rozestavění nábytku, nebo i samotné vyplnění místnosti. Velice často ale k řešení těchto otázek slouží řada jednoduchých úprav, jako může být osazení konkrétní stěny protihlukovými deskami, nebo popřípadě změna rozestavění místnosti.

Kompletní studio vyžaduje pečlivost

Jakmile myslíte tvorbu obsahu opravdu vážně, a je zcela jedno zdali jde o herní obsah nebo o přednášky, tak se vyplatí už při první výstavbě prezentační studio připravit k dokonalosti. rozhodně tak nešetřete časem nebo zdroji s tím, že bude za pochodu dodělávat zbylé úpravy. Opravdu to chce všechno vyřešit najednou, protože jedna úprava může řešit existující akustický problém, přičemž může zároveň vytvořit zcela jiný.