Ekosystém Arduino se proslavil především s ohledem na jedinečnou snadnost jak jeho programování, tak i hardwarového rozšiřování malých hlavních modulů (např. Arduino Uno nebo Arduino Mega). Díky tomu oblíbená platforma plně realizuje východiska, jimiž se řídili autoři projektu – chtěli umožnit tvorbu vlastních zařízení a elektronických instalací dokonce i lidem, kteří nejsou vůbec nijak spojeni s IT odvětvím – např. umělcům, kteří touží „oživit“ svá díla snoubením jimi vyvinuté formy s technologií. A samozřejmě, zahájení práce s Arduino vyžaduje nesrovnatelně kratší přípravu, než by tomu bylo v případě jakékoliv jiné hardwarové nebo programátorské platformy. Ať tak nebo tak, základy tvorby zdrojového kódu a spouštění jednoduchých elektronických obvodů se je ale stejně třeba někde naučit. V tomto článku představujeme několik – dle našeho názoru nejlepších – možností z této oblasti.

Kurzy Arduino – rychlý a bezbolestný start ve světě elektroniky a programování

Rozhodně nejdostupnější formou studia nové oblasti vědomostí je správně připravený kurz. Kromě teoretických znalostí jsou k realizaci vlastních projektů zapotřebí také jisté praktické zkušenosti – proto se také všechny přední kurzy programování a stavby systémů na bázi Arduino opírají o realizaci prostých, autorem školení otestovaných projektů. Úroveň náročnosti postupně roste společně s každým dalším problémem, díky čemuž se frekventant čím dál hlouběji noří do tajemství tvorby zdrojového kódu a rozšiřování hardwarové platformy. Polský portál Forbot – který vyrostl na bázi fóra amatérů robotiky – dnes nabízí poměrně obsáhlou sadu kurzů, která zahrnuje mimo jiné právě platformu Arduino a to na několika po sobě jdoucích úrovních pokročilosti.

Co je důležité – v obchodě Botland jsou dostupné hotové sady vybavení nezbytného pro realizaci těchto školení. Kromě samotných desek hlavních modulů sady obsahují také přídavné moduly, elektronické komponenty nebo prototypové příslušenství (kabely, kontaktní desky atd.), díky čemuž uživatel nemusí únavně kompletovat vlastní „minidílnu“ a může hned začít pracovat po otevření bedýnky se součástmi. Nesmírnou předností kurzů Forbot je srozumitelný jazyk a promyšlený obsah didaktických materiálů, což umožňuje využívání školení jak dospělými, tak i školní mládeží – ta z pochopitelných příčin ještě nemá některé vědomosti z oblasti fyziky, matematiky nebo informatiky, bez nichž by např. používání vysokoškolských učebnic vůbec nebylo možné.

Knihy o Arduino

Další skvělý způsob, jak se seznámit se základy programování a rozšiřování Arduino jsou knihy pro začínající elektroniky. Toto řešení doporučujeme obzvláště tradicionalistům, kteří nejsou přesvědčeni o studiu obsahu zobrazovaného na monitoru počítače a kteří se nejlépe cítí, když před sebou mají tradiční, papírovou knihu. I když naprostou většinu položek věnovaných Arduino tvoří zahraniční autoři, dočkala se naštěstí část z nich překladu do polštiny, které vydalo např. již kultovní informatické nakladatelství – Helion. Zájemcům o tuto formu získávání vědomostí obzvláště doporučujeme knihy, jako je Arduino dla początkujących. Podstawy i szkice (Arduino pro začátečníky. Základy a náčrty) Simona Monka nebo Arduino. Przepisy na rozpoczęcie, rozszerzanie i udoskonalanie projektów (Arduino. Recepty na zahájení, rozšiřování a zdokonalování projektů) (M. Margolis, B. Jepson, N. R. Weldin), dostupné v obchodě pro robotiky Botland.

Tutoriály a projekty dostupné na internetu

Výuka základů práce s Arduino na základě knih představuje dokonalou volbu pro začátečníky i pokročilejší uživatele. Tato cesta však má jistá omezení – materiály dostupné v tištěné knize totiž nemohou být rozvíjeny a aktualizovány, a v případě informačních technologií a elektroniky jsou aktualizace přece velmi žádoucí. Novinky ve světě čidel nebo hnacích systémů se objevují neustále, a to také neustále rozšiřuje možnosti stojící před nadšenci do elektroniky a robotiky. Na druhé straně, ani do objemného svazku nelze pojmout spoustu různorodých projektů z různých odvětví. Proto také téměř všichni amatéři využívají projekty publikované na internetových zdrojích – na fórech, blozích, kanálech YouTube nebo dokonce na sociálních sítích. Jejich tvůrci se často předhánějí jak ve funkcích, tak i formách svých prací, nejčastěji fotografie a nahrávky dokumentující činnost zařízení doprovázejí i podrobné popisy realizace všech mechanických dílů, kompletní zdrojové kódy a programátorské knihovny, a dokonce seznamy dílů usnadňujících rychlé zakoupení sady materiálů. Systémy komentářů a možnosti kontaktu s autory navíc usnadňují diskuze, návrhy vylepšení nebo získání pomoci při samostatném rozběhnutí jednotlivých projektů.